Kvalitet & Miljö

       

 

 

Kvalitetspolicy   

 

Vi ska genom vår samlade branschkunskap utveckla, tillverka och leverera en produkt som håller rätt kvalité för ändamålet och motsvarar överenskomna krav.

  

Produkt och arbete ska vara noggrant dokumenterade med ritningar och/eller specifikationer som kan verifieras av er. Överenskomna tider ska hållas.

  

 

Miljöpolicy 

 

Vi ska utveckla förpackningar och system där vi undviker resursslöseri genom att minimera skador på produkter under hantering och lagring.

  

Förpackningar och system ska väljas med fokus på minsta möjliga miljöpåverkan genom ett aktivt val av material, metoder, retursystem och logistik.

  

Vi  tillämpar gällande lagar och krav och granskar fortlöpande våra produkter för att i möjligaste mån minimera vår och er miljöpåverkan.